Saadet Partisi İl Müfettişi Nazif Ayaz şu açıklamaları yaptı;

"Ülkemiz ve milletimizin ilk ve tek gündemi 14 Mayısta yapılacak olan genel seçimler. Haliyle seçimlere de bu kadar az bir zaman kalmışken seçmenler olarak vatandaşlarımızın da takip edeceği hususlar seçimlerde belirlenen milletvekili adayları kadar seçime giren siyasi parti ve yeni seçim sistemi ile gündemimize giren seçim ittifaklarının bizlere vaat ettikleri seçim beyannameleri ve yapacakları icraatlar ile ilgili seçim vaatleri dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda hafta içerisinde açıklanan AK Parti’nin seçim beyannamesi ister istemez akla pek çok sorunun gelmesine de vesile oldu. Öncelikli olarak akla gelen soru, “20 yılı aşkın bir süredir tek başınıza iktidar değil miydiniz? Bu saydığınız vaatlerinizin bu güne kadar yerine getirilmesini kim ya da kimler engelledi?” sorusu oluyor. Çünkü çeşitli vaatlerde bulunmak, bunun da ötesinde toplumun acil çözüm bekleyen sorunlarına çözüm vaadinde bulunmak muhalefet için normaldir. Ama 20 yılı aşkın bir süredir bir talimat ya da kararname ile çözüme kavuşturulabilecek sorunlara bunca zaman içerisinde çözüm bulunması düşünülmemiş, düşünülmüş ise de yapılmasını kendi açılarından sakıncalı görmüş olmalılar ki bu güne kadar bu sorunları çözmek istemediler. Ve öyle sanıyoruz ki, açıklanan seçim beyannamesindeki hususlar bir vaatten öteye geçmeyecek.

Söz gelimi Millet ittifakı, yıllardan beri kamuya eleman alımlarında mülakatın kaldırılması gerektiğini dile getirmiş, hatta yazılı sınavda 80-100 almış bir kişinin mülakatta çok düşük bir not verilerek elenmesini gündeme getirmiş ve bunun haksızlık olduğu, adaleti zedelediği hatırlatılmıştı. Ne var ki, bugüne kadar Millet ittifakının bu yöndeki çağrılarına cevap verilmemişti. Hemen belirtelim ki, bu çağrıya AKP’nin seçim beyannamesinde de tam olarak karşılık verilmiş değil. Yapılan açıklamaya göre kamuya işçi alımlarında mülakat kaldırılacak deniyor. Yani memur alımlarında mülakat sınavlarının devam edeceği anlaşılıyor. Ama maalesef bu seçimlere kadar kamuya eleman alımında mülakat sınavlarının kaldırılması iktidarın hiç gündeminde olmadı. Bu noktada iktidar kanadına yakın medyada bu vaadin verilmesinde diğerlerine göre ince bir farklılık var. Bazı gazetelerde bu madde, “Kamuya işe alınacaklar işin getirdiği zorunluluklar dışında yazılı sınav puanına göre belirlenecek” denirken iktidar yanlısı gazetede ise, “kamuya işe alımlarda mülakat kalkacak” deniyor.

Seçim beyannamesinde yer alan hususlardan bir diğeri ise, “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin restore edileceği”. Elbette söz konusu sisteme yönelik eleştirilerin birtakım restorelerle giderilmesi ne ölçüde mümkün olabilir bilmiyoruz ama cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik eleştiriler ayyuka çıkmış ve bu sistemin değiştirilmesi için Millet ittifakı oluşmuş iken, iktidar kanadı sürekli olarak cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirenlere ağır ithamlarda bulunuyor, eskiye dönüşün savunulduğu ileri sürülüyordu. Ancak gelinen noktada iktidar kanadından da sistemde yapılacak değişiklik konusunda detay verilmiyor olsa da, sistemde değişikliğin zaruri hale geldiğini iktidarın görmüş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak hemen belirtelim ki; AK Parti’nin cumhurbaşkanlığı sisteminde yapacağı değişiklik de sadece bir seçim vaadinden öte geçmeyecektir.

AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağı vaadi de var. Bu vaat daha önce de dile getirilmişti. Hatta Millet ittifakı “Seçimi kazanacağının garantisi mi var?” diye sormuştu. Kısacası, seçim beyannamesinde yer alan hususların hemen tamamı geçen 20 yıl içinde rahatlıkla yapılabilirdi ama yapılmadı. Böyle olunca ister istemez geleceğe dönük vaatler bir seçim vaadi olarak algılanıyor. Çünkü ekonomi öylesine bir çıkmaza sürüklenmiş durumda ki, ekonomiyi bu hale getirmiş olanların bundan sonrasında dar ve sabit gelirlilerin refah seviyesini yükseltecek adımlar atmayı becerip beceremeyecekleri hususunda ister istemez büyük şüpheler oluşturmaktadır.

 Saadet partimizin de içerisinde olduğu Millet ittifakı yaklaşık iki senedir, genel başkanlar düzeyinde Türkiye’nin problemlerini “birlikte” müzakere sürecini başlatmış ve milletimizin her alanda yaşamış olduğu sıkıntıları, problemleri ve bunlara yönelik çözüm yollarını ortaya koymuş olarak bu seçimlerde halkımızın huzuruna çıkarak bir değişim vaadinde bulunmuştur. Bu süreçte 6 siyasi partinin genel başkanları 14 defa bir araya gelmiş, yol haritalarını belirlemişlerdir. Anayasa taslağı hazırlayarak Hükümet programına esas olacak “Ortak Mutabakat Metni” ni oluşturarak Millet ittifakı olarak İktidara hazır hale geldiler. Sistemin hükümet kurma şartı olarak getirdiği yüzde 50+1 oy alma gereği olarak da seçimlere “ortak listeyle girme” kararı aldılar.

Temennimiz odur ki; 14 mayıs itibari ile Yozlaştırılan bütün kurumlarımızı derleyip toparlayacak, artık adeta kurumsallaşan yolsuzluklara son verecek, kronikleşen problemlerimize hızlı ve kalıcı çözümler üreterek tüm vatandaşlarımızın hak ettiği maddi ve manevi huzuru tesis edeceğiz.. Bu duygu ve düşüncelerle basın toplantımıza katılımınız için teşekkür ediyor; sizleri ve bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum."