07.01.2021, 13:30 593

Abonelik Sözleşmelerinde Cayma Hakkı

Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. İnternet, elektrik, GSM, uydu, gazete abonelikleri, spor salonları gibi sürekli hizmet alınan üyelikler adı altında yapılan sözleşmelerin adları her ne kadar farklı da olsa hepsi birer abonelik sözleşmesidir.

Bu yazımızda, tüketicilerimizin abonelik sözleşmelerini tek taraflı feshi ve hangi durumlarda ne kadar cayma tazminatı ödemesi gerektiği konuları üzerinde durmak istiyoruz. Sözleşmelerin sona erme hali sözleşmenin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasına göre farklılık arz etmektedir.

Belirli süreli abonelik sözleşmelerinin feshi

Tüketicinin belirli süre abone kalma taahhüdü, belirli süreli abonelik sözleşmesine işaret eder. Belirli süreli aboneliklerde tüketiciye tanınan fesih hakkı sözleşme süresinin bir yıldan uzun ya da bir yıl veya daha az süreli olmasına göre değişmektedir.

  • Tüketici bir yıl veya daha uzun süreli abonelik sözleşmesini istediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshetme hakkında sahiptir.
  • Ancak bir yıldan daha az süreli sözleşmelerde ise, tüketici ancak abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel geçerli bir sebebin varlığı halinde sözleşmeyi feshedebilir.

Taahhütlü aboneliklerde ise; tüketicilerimiz taahhütten önce sözleşmelerini feshetmek istediklerinde istisnai durumlar hariç olmak üzere ödemeleri gereken cayma bedeli(cezai şart/tazminat) neye göre hesaplanacaktır?  Abonelik Sözleşmelerine Dair Yönetmeliğe göre;

BİRİNCİ İHTİMAL :

Tüketiciden en fazla, taahhütlü abonelik sebebiyle sözleşme konusu mal veya hizmetin taahhütsüz aboneliklerindeki fiyatından yapılan indirimlerin sözleşmenin sona erdirildiği döneme kadar ki toplamı kadar ücret talep edebilirler.

İKİNCİ İHTİMAL :

Taahhüt süresi kapsamında henüz ödenmemiş toplam bedelin, bu meblağdan düşük olması halinde(birinci sınır) tüketici lehine olan düşük bedel talep edilebilecektir.

Akıllardaki soru işaretini gidermek adına bu hesaplamayı bir örnekle açıklamak gerekirse;

A kişisi, B İnternet sağlayıcısından 24 ay taahhütlü internet hizmeti satın almış, internet hizmetini 6. ayın sonunda sonlandırmak istemektedir. A kişisi bu internet hizmetini halihazırda 100-TL’ye kullanmakta olup, taahhüt vermeden kullanmış olsaydı 150-TL’ye kullanacağı varsayımından hareket ederek bir hesaplama yapalım.

Birinci ihtimale göre; A kişisi aylık 50-TL indirimden yararlanmış 6 ay kullanımda toplam 300-TL tasarrufta bulunmuştur.

İkinci ihtimale göre; A kişisinin 18 aylık taahhütü kalmış olup, toplam ödemesi gereken meblağ 2700-TL’dir.

Mevzuat gereği düşük bedel baz alınması gerektiğinden cayma bedeli olarak tüketicimizden en fazla talep edilebilecek meblağ 300-TL’dir.

Yukarıda bahsedilen istisnai durumlara örnek verecek olursak; abonelerin yerleşim yerinin değişmesi ve yeni yerleşim yerinde internet alt yapısı bulunmaması veya GSM hizmetinden yararlanma hususunda ciddi problemler yaşanması(telefonun çekmemesi vs gibi) nedeniyle tüketiciler sözleşmelerini hiçbir bedel ödemeden haklı nedenle feshedebileceklerini belirtmek isteriz.

Belirsiz süreli abonelik sözleşmelerinin feshi

Tüketicilerimiz, belirsiz süreli abonelik sözleşmesini hiçbir şart göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih bildirimini ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerine getirmek zorundadır. Yönetmelikte fesih bildirimi hususunda sağlayıcılara önemli bir yükümlülük getirilmiş ve tüketici tarafından fesih bildirimi yapılmasından sonra mal veya hizmetten yararlanılmış olsalar dahi, satıcı/sağlayıcı tarafından kesinlikle herhangi bir bedel talep edilemeyeceği belirtilmiştir.

Bu yazımızda abonelik sözleşmesinin türleri ve cayma tazminatı üzerinde durmaya çalıştık. Sonraki yazımızda ise, Covid-19 salgınının özel okul sözleşmelerine etkisinden bahsetmeye çalışacağız. Sağlıcakla ve hukukla kalın. Saygılarımızla…

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@