Herkese merhaba, ben Kübra Taban. Bu haftaki köşe yazımda...

İzale-i şuyu, diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davası; bir malın paylaşılamaması halinde söz konusu olur. Bu davalarda malın mahkeme kararıyla satılması ve elde edilen paranın ortaklar arasında adil bir şekilde bölüşülmesi amaçlanır. Örneğin;

  • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) en çok miras hukukuna konu olur. Miras kalan mallar bir bütün olarak mirasçılara geçtiğinden, malın satışında anlaşamayan mirasçılar ortaklığın giderilmesi davasına başvurabilir.

  • Evliyken ortaklı olarak aldıkları malın boşanmadan sonra ne olacağına karar veremeyen karı koca da izale-i şuyu davası(ortaklığın giderilmesi davası) açabilir.

  • 2022 yılında ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu davası) bakımından usule yenilikler getirilmiştir. Buna göre İstanbul İcra Dairelerinde dava sonunda ihale yoluyla satılacak olan malın işlemlerini Gayrimenkul Satış Müdürlüğü adı altında kurulan icra müdürlükleri yapacaktır.

Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) aşamaları şu şekildedir:

  1. Noter veya sulh hukuk mahkemesinden mirasçılık belgesi veraset ilamı alınır.

  2. Miras malları tespit edilir. Tespit yapılamıyor ise terekenin tespiti davası açılır.

  3. Mirasçıların kendi arasında anlaşması halinde miras taksim sözleşmesi akdetmek suretiyle paylaşım gerçekleştirilir.

  4. Mirasçılar kendi aralarında anlaşamıyor ise ortaklığın giderilmesi davası ile yargısal paylaşım yoluna gidilir.

  5. Aynen taksim mümkün ise mallar, mirasçılar arasında aynen paylaştırılır.

  6. Aksi takdirde ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir.

  7. Satış sonrasında elde edilen tutar tüm mirasçılar arasında paylaştırılır.