16.06.2021, 14:16 504

Eskiden Genel Kültür Nasıl Etkiliydi?

Milattan önce on binli yıllara kadar insanlar küçük kabileler halinde yaşar, yerleşik bir mekana bağlı kalmadan hava şartlarına, yiyeceğin kaynağına bağlı olarak göçebe bir hayatın içinde var olmaya çalışırlardı. Henüz aile, devlet, kurum gibi insan icadı kavramlar olmadığı için kültür kavramı da ortada görünmüyordu. Yerleşik yaşama geçildiği tarım devrimiyle özel mülkiyet de gelince birbirlerinden ayrı olarak yaşayan küçük gruplar birleşerek bir toplum meydana getirmeye başladı. Bu aynı zamanda kültürün de doğuşu anlamına geliyordu.


Kültürün Doğuşu
Kültürün meydana gelişmesi için belirli bir mekan olması ve belirli bir zamanın geçmesi gerekmektedir. Yaşayan bir organizma olarak adlandırılabilecek bu kavram için geçen zaman kök salması için şarttır. Böylece kuşaklar boyu aktarılan ve doğup büyüdüğü topluma bir kimlik kazandıran durum kültürlenme olarak da adlandırılabilir. Akla gelebilecek her durumla ilgili farkında ya da farkında olmadan insan davranışlarına yön veren düşüncelerin de temelinde insanın içinde doğmuş olduğu toplumun geleneklerinin etkisi vardır. Bu kavram her subjektif durum için kullanılabileceği gibi genel başlığı altında toplumların farklı toplumların nazarındaki algısını oluşturabilecek kadar da güçlüdür. Nasıl eskiden olduğu gibi günümüzde değişim geçirmiş olsa bile ilk zamanlara ait izlerini görebileceğimiz bu kavramın gücü insanın yıkılması zor ön yargılarının kaynağını beslemeye devam etmektedir.


Kültürün Toplumsal Etkisi Yadsınamaz
Kültürel etki küçümsenmeyecek kadar önemli bir durumdur. Bir insanın hayata karşı duruşunun davranışlarının ve düşüncelerinin sadece küçük bir parçası genetik etkenlere bağlı olsa da çoğunluğu içinde doğduğu aileye ve ailenin içinde barındığı topluma göre şekillenmektedir. Eski zamanlara göre insan ilişkilerindeki bağların zayıflamış olması ve sınırları kaldırıp dünyanın her köşesine anlık iletiler ile bağlanabilmek kültürel inanışların kabuk değiştirmesine neden olmakla birlikte yeni ve daha büyük bir oluşumun doğuşuna vesile olmuştur. Küçük toplumlarda görünen gelenekler günümüzde bir harman haline gelerek global bir kültürün alt yapısında kendine ait küçük alanı tamamlayarak evrensel bir kültürün kapılarını açmaktadır. Yine de nostalji olarak görülen bazı gelenekler ve geçerliği defalarca çürütülmüş olsa da ilginç bilgiler ile dost sohbetlerini tatlandırmak bilgiyi paylaşan için daima artı puan getirmeye devam edecektir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@