SEVDADIR SEVDİĞİM 

Alev sarmış, tüter baca 

Sevdadır sevdiğim sevda! 

Kim aldırır, yansa dünya 

Sevdadır sevdiğim sevda! 

İlmek ilmek çile onda, 

Her gönülde açar yara, 

Bunu da hoş görür Mevla, 

Sevdadır sevdiğim sevda! 

Atıp pul pul eylesen de, 

Çekip tel tel eylesen de, 

Basıp yol yol eylesen de, 

Sevdadır sevdiğim sevda! 

TRT şarkı sözü onaylıdır-1997- 

SEVMİŞ İSEN 

Gül dikersin çöl kumuna, 

Aşk gölüne, dalmış isen. 

Mesken olur dağlar sana, 

Adem gibi, kanmış isen. 

Hayal kurar, dağ aşarsın 

Bir yaklaşır, bin kaçarsın 

Alaz alaz köz saçarsın, 

Kerem gibi yanmış isen. 

Acıları, bal eylersin 

Çileleri, yol eylersin 

Ölüm bile sefa gelsin! 

Mecnun gibi, sevmiş isen… 

TRT şarkı sözü onaylıdır-1997- 

YAKSIN SEVDİĞİM- 

Gözlerim, gözlerinde 

Bırak, kalsın sevdiğim 

Gördüğüm, düşse bile, 

Bırak, baksın sevdiğim! 

Yıllanmış şarap gibi, 

Mahzenler sevdi beni, 

Sevdamın umut seli, 

Bırak, aksın sevdiğim! 

Çareler, zulüm bana 

Ölümler gelsin cana, 

El açtım yaratana; 

Bırak, yaksın sevdiğim! 

TRT şarkı sözü onaylıdır-1997-