Bakmayın adımın  eski olduğuna
Eskimedim  hep yenilendim
Çınlasın kulakları Midas’ın
Hititlerde  Beylik
Frigler’de Dorylaion’um
Onca yıl misafirimdi İskender
Grekler bende konakladılar  bir zaman
Roma iki yüz yıl eşeledi 
Sonra Bizanzs’a bıraktı beni
Direndim, bekledim
Türklerin, Haçlıların akınları
Nal sesleri, kılıç vuruşlarıyla inledim
Selçuklu yurdu oldum 
Miryokefalon  savaşından sonra
Bin iki yüz sensen dokuz’da
Osman Bey kattı topraklarına
Ankara Beyliğindeyim
Fatih Kütahya Beylerbeyliğine kattı
Daha sonra
Bursa Hüdavendigar Eyalaeti’ne bağlandım
Osmanlı, Rus Savaşında
Muhacirlerim geldi dalga dalga
Değer kattılar insanıma, toprağıma,taşıma
Yüreğiyim Anadolu’nun
Dağılır yollarım
Doğu, batı, kuzey ve güneye
Battal Gazi, Hoca Nasreddin 
Yunus Emre erenleri bende…
Cıvıl cıvıldım
1919’un  ilk ayına kadar
Durmuyordu emperyalin in uşakları
Yenilenmeliydim
Haksız işgale direnmeli
Kuvayi  Milliyeye güç vermeliydim
Yazık ki hainlerde varmış içimizde
İngilizlere sığındılar sessizce…
1921  yirmi Temmuz
Kara bulutlar çöktü üstüme
Ankara’ya  doğru
İşgaldeydi Anadolu 
Ali Fuat Cebesoy duvar oldu 
Kuzey batı cephemde
Mustafa İsmet destan yazdı İnönü’mde
Sarı saçlı mavi gözlü kahraman
Büyük taarruzu başlattı Afyo’dan
2 Eylül 1922 de
Kurtulmuştuk işgalden
Ağırda olsa yaralarım
Dokuz  Eylül’de özgürdü Anadolu’m  
Mutluyum
Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıdım.
Yüzüncü yılında Cumhuriyetin
Yepyeniyim, yenilendim!
Ülkemin gözdesiyim.
Marşım bile var
Haydi söyleyelim…

*****

Eskişehir, Eskişehir, yalçın kaya sarp yeri
Kalelerden çok kıymetli, içindeki askerleri

İndik İzmir çarşısına, düştük düşman arkasına
Düşman bize aman diyor, kahraman Türk ordusuna 

Kocatepe topçuları, siper almış bekçileri
Oğlum şehit olmuş diye, ağlamasın anneleri

Allah  Allah sedaları, dağı taşı bürüdü
Komutanlar kol kol olmuş, her taraftan yürüdü.