Tapu harcı, taşınmazların alım-satım işlemleri için alınan tapu hizmet bedelidir. Tapu işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tapu harcının yatırılması gerekir.

Tapu Harcı Ne Kadar?

Gayrimenkul alım satımı esnasında tarafların ödemesi gereken ‘Tapu Harcı’ oransal olarak %4’tür. Ancak bu oranın önemi satışı yapılan taşınmazın değeri nispetindedir. Bu çerçevede tapuda belirtilen satış değeri üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. Söz konusu harcın kim tarafından yatırılacağı oldukça ciddi bir konudur. Uygulamada taraflar %2 – %2 olmak üzere tapu harcını paylaşır. Ancak bazı durumlarda tapu harcının tamamının alıcı ya da satıcı tarafından ödenmesi de söz konusu olmaktadır.

Tapu Harcı Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

Tapu harcı hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenin gayrimenkul satış bedeli olduğunu vurguladık. Bu doğrultuda 1.000.000 TL değer ile satışı gerçekleştirilen bir ev için ödenmesi gereken tapu harcı 40.000 TL olacaktır. 40.000 TL genellikle 20.000 TL şeklinde 2 eşit parça olarak alıcı ve satıcı tarafında ödenmektedir. Ancak bu bir kanun değildir ve taraflar arasındaki anlaşma tapu harcının yatırılması konusunda nihai karar olacaktır.

Tapu Harç Ödemeleri Nasıl Gerçekleşir?

Tapu işlemlerinin tamamlanması amacıyla gerçekleştirilen harç ödemeleri; İnteraktif Vergi Dairesi ya da Vergi Dairesi aracılığıyla yapılmaktadır. Ancak bu harcın ödenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bazı bankalar da vardır. Devlet bankaları tapu harç ödemeleri konusunda vatandaşlara hizmet vermektedir. Bu çerçevede uygun bir ödeme kanalı ile tapu harcının ödenmesi gerekmektedir.

Emlak Vergisi ve Tapu Harcı Aynı mı?

Emlak vergisi ve tapu harcı birbirine en çok karıştırılan iki konu olarak kabul edilmektedir. Ancak bu iki kavram birbirinden oldukça farklıdır. Emlak Vergisi her yıl gayrimenkul sahiplerince ödenir. Ancak tapu harcı sadece gayrimenkul alım satım işlemleri esnasında ödenmektedir.