27.01.2021, 12:01 79

Meslek liseleri neden tercih edilmiyor?

 Meslek liseleri neden üvey evlat muamelesi görüyor benim ülkemde…

Hangi iş adamıyla konuşsanız konu bir şekilde meslek liselerine gelir. Özellikle teknik eleman, kısaca nitelikli ara eleman sıkıntısı geliverilir gündeme.

İş dünyasının ara eleman ismini verdiği kişiler, meslek lisesi mezunları. Ayrıca ara elaman tanımlamasına üniversitelerin meslek yüksekokullarından mezun olanlar da eklenebilir.

Bu kadar ihtiyaç varken neden tercih edilmiyor meslek liseleri, bu konu üzerinde yazmak istedim bugün…

Veliye göre meslek liselerine başarısız ve sorunlu öğrenciler gidiyor, bu nedenle de meslek lisesi tercihini asla düşünmüyor.

Ayrıca meslek liselerinin toplumdaki statüsünün düşük olduğuna inanıyor çoğunluk. Toplum içerisinde kendisine saygınlık kazandıracak meslekleri tercih etmek istiyor.

Z” kuşağı olarak adlandırdığımız kitle, tulum giyerek, makine seslerinin arasında çalışmak istemiyor. Alışveriş merkezlerindeki mağazalarda ya da restoranlarda çalışmak fabrikada çalışmaktan daha cazip geliyor.

Ailelerin hala büyük bir çoğunluğu, çocuğunun meslek lisesine gitmesi halinde üniversitelerin fakültelerine giremeyeceğini düşünüyor. Bu düşünceden yola çıkarak şunu belirtmeliyim: Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yalnızca öğrenciyi bilgilendiriyor ve bu konuda da yetersiz kalıyor. Kısaca velilerin de Türkiye’deki eğitim sistemini ve işleyişini çok iyi kavraması gerekiyor. Çünkü bu yaşlardaki çocukların tercihlerini tamamen aileleri yapıyor.

Öğrencilerin bir bölümü de teknik eğitimin ağır olduğunu; kendisini hem zihnen hem de fiziksel olarak yoracağını düşündüğü için, Anadolu liselerine ya da özel liselere yöneliyor. Özel okulların sundukları hizmetler ve ödeme imkânları da hem aileleri hem de öğrencileri özel liselere yönlendiriyor.

Durum gerçekten yukarıdaki olumsuzluklarla mı dolu?  Elbette hayır.

Mesleki ve teknik eğitim sektöre nitelikli eleman yetiştirir.

Meslek lisesi mezunları alanlarıyla ilgili ön lisans programlarına sınavsız yerleşirler.

Meslek lisesi mezunları alanlarıyla ilgili programlarına ek puan alarak yerleşirler.

Mesleki ve teknik eğitim lisesi mezunları alanları olmayan lisans programlarına her hangi bir kat sayı eşitsizliği olmadan sınav puanlarıyla yerleşiyorlar.

İşletmelerde aldıkları meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere ücret alıyorlar.

Öğrenciler, işletmenin sağladığı sosyal imkânlardan faydalanıyor.

Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ediliyorlar.

Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanıyor.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@